Čo je to hybridný fotovoltaický systém?

Hybridný fotovoltaický systém sa skladá zo solárnych panelov, kabeláže a striedača rovnako ako klasická fotovoltaická elektráreň pripojená na sieť, avšak naviac obsahuje ešte regulátor nabíjania a batérie.

Hybridný systém dokáže fungovať ako v spolupráci s rozvodnou sieťou, tak v tzv. ostrovnom režime  úplne bez siete. Prechod do ostrovného režimu je prevedený automaticky, vždy po odpojení alebo výpadku siete. Fungovanie v ostrovnom režime umožňujú batérie, v ktorých je akumulovaná energia pre neskoršie využitie. Hybridný systém tak funguje ako záložný zdroj / back-up /, ktorý dokáže napájať Váš dom aj v prípade dlhodobých výpadkov siete aj počas živelných pohrom.

V prípade prevádzky so sieťou hybridný systém automaticky pokrýva spotrebu budovy - domácnosti  zo siete. Pokiaľ je spotreba budovy nižšia , než koľko dokáže hybridný systém počas slnečného svitu vyrobiť, tak sa prebytočná energia uloží do batérií a spotrebuje sa neskoršie, napríklad počas noci. Hybridný  systém dokáže nahradiť elektrinu, ktorú by ste inak museli odobrať zo siete a tím znižuje Vaše účty za elektrinu. Všetko je pritom plne automatické, bez nutnosti čokoľvek ovládať alebo prepínať. 

Žiadna náročná a drahá administratíva

Pre prevádzku hybridného systému nie je potreba žiadneho súhlasu distribučnej spoločnosti ako je Enel, ČEZ, E-on. Majiteľ hybridného systému sa nemusí stať podnikateľom, čo Vám ušetrí nemalú administratívu spojenú s priepojením do siete a vybavením licencie podľa platnej legislatívy. Na druhej strane nie je možné u hybridných systémov čerpať výkupné ceny ani zelené bonusy. Cena elektriny z FVE (fotovoltaická elektráreň) dodanej do siete pre r. 2014 je stanovená za kWh nižšie, ako dnes pravdepodobne platíte za odobratú eletrinu zo siete . Preto čerpať finančnú podporu je dnes menej výhodné, než si vyrobenú elektrinu spotrebovať pre potreby Vašeho domu. S hybridným systémom nie je spojená žiadna administratíva a dosiahnuté úspory Vám nikto nezdaní.

Nižšie náklady na elektrinu

Hybridný systém neumožňuje dodávku prebytkov do distribučnej siete. Všetka energia, ktorú hybridný systém vyrobí sa musí spotrebovať v domácnosti- budove. Kvôli hybridnému systému nemusíte budovať  zvlášť káblové rozvody, všetko funguje pri aktuálnych rozvodoch Vášho domu tak, ako ste boli doteraz zvyknutí. Dodávka elektriny z fotovoltaického systému pre potreby  domu funguje plne automaticky bez najmenšieho zásahu obsluhy. Pokiaľ sa energia nespotrebuje ihneď v okamžiku, kedy je vyrobená fotovoltaickými panelmi, uloží sa do batérií. Energia uložená v batériách sa potom použije pre  potreby domu v okamžiku, kedy výkon panelov nestačí a počas noci, kedy panely nevyrábajú vôbec. Energia z hybridného systému nahradzuje elektrinu odobratú zo siete  a tým šetrí Vaše náklady.

Záloha pre prípad výpadku siete

Hybridné systémy majú oproti klasickým fotovoltaickým elektrárňam jednu veľkú výhodu – dokáže pracovať v tzv. ostrovnom režime. K ostrovnému režimu príde v prípade výpadku distribučnej siete . Striedač v prípade výpadku automaticky prepne na spotrebu z panelov a z batérií a do dosiahnutia bezpečnej úrovne vybitia lítiových článkov dokáže dom zásobovať z nich. Hybridný systém tak dokáže pre Váš dom fungovať ako energetická záloha, podobne ako systémy UPS pre počítače. V prípade živelných pohrôm alebo iných kolapsov siete bude mať Váš dom vždy dostatok energie  pre núdzový režim – osvetlenie, prevádzka obehových čerpadiel, prevádzku chladničiek a mrazákov, príjem televízie a rádia alebo pre dobitie mobilov.

Možnosť rozširovania